Face tours offer you 4 days tour to merzouga dunes,desert camp,erg chebbi,3 days tour to merzouga,imperial cities tour,grand tour,northern Morocco tour,3 days tour to Marrakech,3 days tour to Agadir

  • 4 Days Tour to Merzouga dunes

    Day1:Ouarzazate-Agdez-Draa valley-Zagora(163Km-2h51Minutes) You will travel to Zagora via Ait Saoun Kissan mountains and Agdez city, you will stop at...

    Read more

  • 3 days Tour to Merzouga

    Day1:Ouarzazate-Agdez-Alnif-Rissani-Merzouga(363Km-6h15Minutes) In morning,you will travel  to Merzouga via Agdez panoramic view,Draa...

    Read more

Top